Overview

Xiaowei invites Xiao Jing to dinner.

Subtitles

Subtitles 31 – Xiaowei’s Date

Characters

  • Susan
  • Mai Miao
  • Li Xiaowei
  • Xiaoyong
  • Xiao Jing
  • Meizi

Notes

The Chinese title for this episode is 小伟的约会 (Xiăowěi de yuēhuì), meaning “Xiaowei’s date.”

Advertisements